امروز : جمعه ۱۳۹۷/۰۲/۷ می باشد.

آشپزی و تغذیه

درمان زگیل

زگیل

دانه هاى گرد و سفتى هستند که بر روى نقاط مختلف بدن بخصوص پشت دستها مخصوصا در کودکان بیشتر دیده مى شود و انواع و اقسام بوده و گاهى چندین عدد آنها در نقطه اى از پوست جمع میشوند.

درمان :

براى از بین بردن ماده بیمارى زا مصرف ماءالاصول مؤثر است خوردن روغن کرچک و یا بادام توصیه مى شود و دادن افتیمون یا گل قند مؤثر است . مالیدن زیل بز با سرکه روى آنها به مدت معدودى مؤثر بوده و نیز براى اسقاط آنها سیاهدانه را نرم کوبیده در سرکه و نمک حل کرده بمالند یا شیره انجیر را به اطراف آن مدام بمالند و پس از آن با پیه مرغ چرب کنند ، مالیدن آب خرفه و پوست انار یا کوبیده هلیله و آمله با سرکه یا گوگرد، زرنیخ و سیاهدانه برابر با سرکه یا اوشق و مقل را نرم کوبیده به نسبت مساوى در سرکه حل کرده و به آن گل خطمى ، تخم مرو، تخم کتان ، بابونه ، بنفشه هر یک ۵/۲ گرم نرم کوبیده اضافه کرده روزانه بمالند یا زاج ، مازو و تخم شاهى به نسبت مساوى نرم کوبیده با زهره گاو بمالند.

نسخه :

برگ تازه گشنیز را کوبیده با عسل بمالند مالیدن اشگ چوب مو نیز مفید است .

داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده موسسه جهت درمان بیماری های زگیل استفاده کنید.

مطالب مرتبط

  • مطلب مرتبطی پیدا نشد.

ارسال نظرات

پاسخی بگذارید

آخرین مطالب