امروز : جمعه ۱۳۹۷/۰۲/۷ می باشد.

آشپزی و تغذیه

خواص کاکوتی

کاکوتی یا مشک‌طرامشی؛

قسمی از پودنۀ جبلی است و قوی‌ترین اقسام آن برگ آن انبوه بزرگ‌تر از برگ پودنۀ بری و مایل به استداره و با خشونت.
طبیعت آن در آخر سوم گرم و در وسط آن خشک است.

خواص آن: آشامیدن آن خارج کننده رطوبات غلیظه از سینه و شش و رحم و مقوی اشتها و گشاینده قولنج و جهت غشی و کرب

و ادرار بول و حیض و نفاس نافع به قوت و سقط کننده جنین و قتل آن تفتیت حصات

و چون یک دانگ آن را با یک دانگ سقمونیا و یک درهم کتیرا سوده با ده درم خمیر بنفشه بسرشند و با آب گرم بیاشامند رفع قولنج نماید و کسی که شهوت او منقطع شده باشد چون در هر سه روز یک روز نیم درهم آن راسوده با سه درهم تخم خربزه و ده درهم مسکه

مطالب مرتبط

  • مطلب مرتبطی پیدا نشد.

ارسال نظرات

پاسخی بگذارید

آخرین مطالب